Kurdiska biblioteket firade fem år!

untitled
Mats Myrstener
BiS, 2003, nr. 1
När kurdiska biblioteket i Stockholm i oktober firade sitt femårsjubileum kunde grundaren och eldsjälen Nedim Dagdeviren konstatera att verksamheten blivit en succé. Det finns få motsvarigheter till det kurdiska biblioteket i Sverige och världen.Enligt uppgift från Kulturrådet finns ett motsvarande grekiskt bibliotek, ett nystartat romskt bibliotek i Malmö och ett assyriskt i Örebro. Dessutom ett judiskt bibliotek och ett estniskt, av betydligt äldre datum, i Stockholm.

1997 gav Riksdagen och Stockholms stad en ekonomisk grundplåt för ett kurdiskt bibliotek i Stockholm, med uppgift att ”samla, bevara, sprida och tillgängliggöra litteratur och periodica av och om kurder, på kurdiska och andra språk.” Två år senare bildades den vänförening som sedan dess arbetat aktivt för bibliotekets fortbestånd.

Många av bibliotekets böcker har smugglats till Sverige på märkliga vägar. En stor del är naturligtvis tryckt i Sverige, kurdiska tillhör ett av de språk som producerar mest litteratur på originalspråk i Sverige. Nedim Dagdeviren har byggt upp ett stort nätverk av ”kurdologer” runt om i världen. Till bibliotekets stiftelse är knutet representanter från KB och Svensk biblioteksförening.

Nedim Dagdeviren har också besökt kurdiska Irak flera gånger i syfte att skapa en biblioteksförening där och en ny
bibliotekarieutbildning. Han rapporterade att verksamheten mottagits positivt av irakiska kurder, som idag lever tämligen väl i norra Irak. Också i Turkiet har kurdernas ställning förbättrats, tack vare krav från Europeiska unionen.

Idag har bibliotekets bokbestånd fördubblats, katalogen är utlagd på nätet, en utlåningsverksamhet har kommit igång som också inbegriper musikalier, men främst är det bibliotekets hemsida som blivit en framgång, med 500.000 besök per år.

Nedim Dagdevirens nya projekt är att skapa ett kurdiskt ”virtuellt bibliotek” på Internet med texter i fulltext, som kan spridas över världen med ”nätets” hjälp.

BiS gratulerar jubilaren å det varmas

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme