SERVICES

servicesKURDISKA BIBLIOTEKTS TJÄNSTER

Kurdiska biblioteket gör det tillgängligt för dig kurdernas tryckta media och material som har skrivits om kurder och Kurdistan. Du kan använda detta material i biblioteket eller låna dem hem. Du kan även ta del av de elektroniska resurserna, liksom e-böcker, e-tidskrifter m. m., som är tillgängliga i bibliotekets webbplats.

Låneregler
Det som du kan låna från biblioteket är böcker. Böcker som det finns ett exemplar av, referensböcker, lexikon, tidningar, dokument, vardagstryck och fotografier kan tyvärr inte lånas ut, men du kan låna dem inne i biblioteket.

Lånetiden är 30 dagar med möjligheten att förlänga den. Bor du i Stockholm, måste du personligen komma till biblioteket och legitimera dig för att kunna låna böcker. Om du bor utanför Stockholm, kan du genom ditt närmaste lokala biblioteket fjärrlåna böcker från Kurdiska Biblioteket. Biblioteket lånar inte ut böcker till varken privata personer eller institutioner utanför Sverige. Kontakta biblioteket för att förlänga utlåningstiden.
Vid behov kan sådana titlar som inte finns på biblioteket lånas in från andra bibliotek.

Internet och reproduktion
På Kurdiska Biblioteket kan du koppla upp dig till internet trådlöst eller via bibliotekets dator.
Biblioteket erbjuder kopiering och inskanning tjänster. Du kan utnyttja de här tjänsterna och be personalen att hjälpa dig.

Gruppbesök
Kurdiska biblioteket är öppet för alla. Institutioner som skolor, daghem, föreningar och andra grupper är välkomna att besöka biblioteket. Det är viktigt att boka tid innan besöket.

Aktiviteter
Kurdiska biblioteket anordnar föreläsningar, utställningar, bokpresentations träffar och barnaktiviteter. Alla dessa evenemang är öppna för alla. En permanent utställning av nyutkomna böcker på kurdiska och av böcker om kurder på andra språk finns på biblioteket.
Du är naturligtvis välkommen med dina förslag och synpunkter för att berika och förbättra bibliotekets aktivitetsprogram.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme