HISTORY

about

KURDISKA BIBLIOTEKETS HISTORIA

Redan i februari 1996 började Nedim Dagdeviren (1953-2007) med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur arbeta för att skapa det kurdiska biblioteket. Nyheten om detta bibliotek spred i medierna också. För att förvekliga idén om ett kurdiskt bibliotek, skapade Nedim Dagdeviren ett starkt och brett nätverk av kontakter med svenskar och kurder. Med hjälp av kurder och kurdvänner och med stöd från staten och Stockholms stad och med den tillgängliga materialen, lyckades Nedim grunda det Kurdiska Biblioteket i Stockholm. Skeppsholmen blev dess första säte. Dåvarande kulturministern Marita Ulvskog invigde biblioteket den 10 oktober 1997. Många kända svenska och kurdiska personerligheter deltog i invigningsceremonin.

Kurdiska Biblioteket började som ett projekt i två år. Föreningen Kurdiska Bibliotekets Vänner tog hand om bibliotekets ekonomi i de två åren. Den 25 augusti 1999 registrerades biblioteket som en stiftelse hos Länsstyrelsen och döptes till ”Stiftelsen Kurdiska Biblioteket”. Styrelsen för denna stiftelse bestod av svenska och kurdiska organisationer. De första ledamöterna var ordföranden Kalli Klement från Kurdiska Bibliotekets Vänföreningen, viceordförande Kaya Izol från Kurdiska Riksförbundet, sekreteraren och bibliotekschefen Nedim Dagdeviren, Ulla-Britt Nordin-Sieholds från Svensk Biblioteksförening, Folke Sandgren från Kungliga Biblioteket och Martin van Bruinessen från referensgruppen.

Styrelsens och referensgruppens sammansättning förändrades genom åren. Folke Sandgren gick i pension och den 5 mars 2001 ersattes av Lars Olsson. Denne också pensionerade och Kungliga biblioteket slutade utse sin representant for stiftelsen. Som ersättare till Kungliga biblioteket, valde styrelsen Larry Lempert som representant från Internationella biblioteket.

Ulla-Britt Nordin-Sieholds från Svensk Biblioteksföreningen avled i september 2003. Hennes ersättare Anna Gustafsson Chen blev styrelseledamot i sex år och lämnade sitt uppdrag sedan till Margareta Berg. Nu sitter Maud Ekman i stället för Margareta Berg i styrelsen.

Kalli Klement blev förbundschef för Sveriges Konstföreningar i Malmö år 2004 och kunde därför inte fortsätta sitt uppdrag som styrelseordförande för Stiftelsen Kurdiska Biblioteket. Detta uppdrag gick till Ove Rådberg efter att han blev vald som ordförande för bibliotekets vänförening. Samma år ersattes Kaya Izol av Kurdiska Riksförbundets nya ordförande Aycan Sermin Bozarslan. Efter att bibliotekets grundare och föreståndare Nedim Dagdeviren avled den 2 mars 2007, blev Newzad Hirori chef för Kurdiska Biblioteket och således sekreterare i styrelsen.

Referensgruppen hade från första början dessa medlemmar: Joyce Blau (Frankrike), Martin van Bruinessen (Holland), Michael Chyet (USA), Mirella Galetti (Italien), Amir Hassanpour (Kanada), Johannes Meyer-Ingwersen (Tyskland), Philip Kreyenbroek (Tyskland), Izzedin Mustafa Resol (Kurdistan) û Omar Seikhmous (Sverige). Efter några år, ersatte Shakir Khido (Ryssland) och Shukur Mustafa (Kurdistan) medlemmarna Johannes Meyer-Ingwersen och Omar Seikhmous. Shukur Mustafa avled 2004 och Shakir Khido avled 2007. Martin van Bruinessen lämnade 2005 sitt uppdrag i styrelsen på grund av tidsbrist. De här förändringarna försvagade referensgruppens roll och funktion. Därför beslutade bibliotekets styrelse i juni 2007 att avveckla gruppen och tillsätta istället en kurdolog i styrelsen. Nu är Annsofi Lindberg, som skrev sin D-uppsats om Kurdiska Biblioteket, medlem i bibliotekets styrelse.

Ove Rådberg slutade sitt uppdrag som stiftelsens ordförande i 2010. Anne Murray som var ordförande för Svensk-kurdiska vänskapsföreningen är stiftelsens ordförande.

På grund av renoveringar flyttade biblioteket i december 2007 från Skeppsholmen tillfälligt till lokaler i Duvbo i Sundbyberg. Tre år senare flyttade biblioteket till dess nuvarande lokaler i Alviks medborgarhus i Bromma. Biblioteket invigdes i Alvik den 22 februari 2011 av Demokrati- och EU-ministern Birgitta Ohlsson.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme