OBJECTIVES

goalKURDISKA BIBLIOTEKETS MÅL

Kurdiska Biblioteket är en religiöst och politiskt obunden organisation. Yttrandefriheten är dess värdegrund.

Kurdiska Biblioteket syftar till att samla, bevara, tillgängliggöra och sprida all information, fakta, och litteratur av kurder och om kurder och Kurdistan. Biblioteket strävar efter utökat samarbete mellan olika kulturella organisationer, såväl i Kurdistan som i andra länder, som har boksamlingar och/eller biblioteksverksamhet.

Biblioteket samlar in all media så som böcker, tidskrifter, rapporter, artiklar, dokument, broschyrer, pressmeddelanden, affischer m. m., som är skrivna på kurdiska eller handlar om kurder och Kurdistan. Biblioteket köper in dessa media eller får dem som donation.

Det inskaffade materialet katalogiseras och uppsättas professionellt och metodiskt enligt vedertagna biblioteksregler. Böcker, tidskrifter, rapporter och musik- cd och kassetter har hittills registrerats regelbundet. Oregistrerade material har klassificerats och är tillgängliga för bibliotekets besökare.

Hela bibliotekets bestånd är öppet för allmänheten. Man kan låna dem på biblioteket. Vissa går att låna hem. En av bibliotekets mål är att göra en del av sitt bestånd tillgängligt på nätet.

Kurdiska Biblioteket har som sin huvudmålsättning och uppdrag att rädda det kurdiska kulturarvet från försvinnande, förbud, censur och undanhållning.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme