OBJECTIVES

goalKURDISKA BIBLIOTEKETS MÅL

Kurdiska Biblioteket är en religiöst och politiskt obunden organisation. Yttrandefriheten är dess värdegrund.

Bibliotekets mål är att

– samla, bevara, tillgängliggöra och sprida all information, fakta, och litteratur av kurder och om kurder och Kurdistan

– rädda det kurdiska kulturarvet från försvinnande, förbud, censur och undanhållning

– samarbeta med olika kulturella organisationer, i och utanför Sverige, som har boksamlingar och/eller biblioteksverksamhet

– stärka modersmålet genom bl.a. språkkurser, sagoläsningar för barn och läsfrämjande aktiviteter

– stärka flerspråkighet, flerkulturell identitet, tillhörighet och delaktighet via bokläsningar, bokcirklar och seminarier på kurdiska och svenska

– vara mötesplats för familjer och yngre svensk-kurder

– bidra till mångfald, folkbildning och ökad kunskap om kurdisk kultur, historia och språk

– vara mötesplats för studenter och forskare som vill forska om kurder och Kurdistan

Genomförande av målen

Kurdiska Biblioteket

– samlar in alla medier så som böcker, tidskrifter, rapporter, artiklar, dokument, broschyrer, pressmeddelanden, affischer m. m., som är skrivna på kurdiska eller handlar om kurder och Kurdistan. Biblioteket köper in dessa medier eller får dem som donation.

Det inskaffade materialet katalogiseras och uppsättas professionellt och metodiskt enligt vedertagna biblioteksregler. Böcker, tidskrifter, rapporter och musik- cd och kassetter har hittills registrerats regelbundet. Oregistrerade material har klassificerats och är tillgängliga för bibliotekets besökare.

– organiserar sagoläsningar för barn på kurdiska och svenska

– genomför kampanjer för läsfrämjande och högläsning på modersmålet

– organiserar föredrag, samtal om språk, kultur, identitet, historia och litteratur på kurdiska och svenska – i viss mån även på engelska

– ordnar språkkurser, bokcirklar, studiecirklar och andra kulturella gruppaktiviteter

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme