COLLECTIONS

collectionKURDISKA BIBLIOTEKETS SAMLINGAR

Det material som Kurdiska Biblioteket samlar in, bevarar och tillgängliggör omfattar all tryckt verk författade av kurder eller om kurder och Kurdistan.

Boksamlingen
Samlingen består av böcker på samtliga kurdiska dialekter och böcker skrivna på andra språk om och av kurder som arabiska, armeniska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, flamländska, grekiska, italienska, katalanska, norska, persiska, polska, ryska, svenska, turkiska, tyska m.m. Här ingår skönlitteratur, facklitteratur och barnböcker. Ett flertal uppslagsverk på olika språk finns också att tillgå.

Genom inköp och donationer ökar bibliotekets boksamling i snabb takt. Bibliotekets samlingar utökas även med böcker som givits ut i Kurdistan. Många av dessa böcker har tidigare inte varit tillgängliga utanför Kurdistan. Boksamlingen omfattar nu för tiden mer än 15 000 titlar.

Bokuppsättningen i bibliotekets lokal följer en specifik ordning. Böckerna har delats upp i två kategorier: ”böcker på kurdiska” och ”böcker på andra språk”. De kurdiska böckerna är vidare sorterade efter dialekterna ”kurmancî”, “soranî”, “kirmanckî (zaza)” och “goranî”. Böcker som är skrivna på kurmancî, soranî och turkiska klassificeras efter deras ämne. Klassifikationen baseras på SAB-systemet.

Vetenskapliga verk
Här kan du hitta avhandlingar, uppsatser och annat forskningsmaterial som är på kurdiska, skrivna av kurder eller har med kurder och Kurdistan att göra. Dessa vetenskapliga verk tillhör högsskole- och universitetsstudenter från Kurdistan och andra delar av världen.

Tidskriftsamlingen
Mer än 1 000 periodiska publikationer på kurdiska och andra språk finns i alfabetisk ordning på Kurdiska Biblioteket. Alla dessa är tillgängliga för allmänheten.

Artikelsamlingen
Här hittar du artiklar på kurdiska och artiklar som är skrivna om kurder och Kurdistan. Trots att dessa artiklar har ännu inte registrerats, kan du läsa dem och kopiera dem på biblioteket.

Kurder i media
Alla notiser, intervjuer, serieartiklar och analyser som handlar om kurder och är skrivna på andra språk samlas in under Kurder i media.

Dokument och vardagstryck
Flygblad och dokument från olika kurdiska partier och organisationer och som har anknytning till kurder och Kurdistan utgör en speciell avdelning i biblioteket.
Materialet omfattar affischer, almanackor, brev, inbjudningar, informationsblad, konferens-, festivals- och mötesprogram, pressmeddelande, reklamblad m fl.
Dessa dokument är ordnade efter utgivarens namn.

Bildsamlingen
Här finns fotografier som tillhör bl a svenska fotografer som Elin Classon, Tord Wallström och Georg Kristiensen och andra bilder som har direkt anknynting till kurder och Kurdistan. Samlingen innehåller också kartor, vykort och karikatyrer. Hela samlingen är tillgänglig för allmänheten.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme