Bibliotek utan gränser : en analys av Kurdiska biblioteket i Stockholm – en kulturinstitution i diaspora

INSTITUTIONEN FÖR ABM – UPPSALA

Sonja Fagerholm
Institutionen för ABM, Uppsala universitet, 2011

I år är det fjorton år sedan Kurdiska biblioteket invigdes på Skeppsholmen i Stockholm. Dörrarna till ett världsunikt bibliotek öppnades och ambitionen var att rädda det kurdiska kulturarvet från försvinnande, förbud och censur.

Kurdiska biblioteket skulle bli en institution bland kurder i en global och svensk diaspora liksom en institution i det mångkulturella Sverige. Verksamheten
hade anspråk av närmast nationalbibliotekskaraktär att samla in, dokumentera och tillgängliggöra det kurdiska kulturarvet i och utanför Sverige.

I början av 2011 nyinvigdes Kurdiska biblioteket i sina nuvarande lokaler i Alvik. Det är idag ett dokumentations- och informationscentrum för kurdisk kultur och tillhandahåller dokument med anknytning till Kurdistan, på kurdiska eller på
andra språk. Biblioteket är öppet för allmänheten och besökare kan botanisera i samlingar bestående av böcker, tidskrifter, artiklar, broschyrer, pressmeddelanden, affischer och musik.
Läs hela uppsatsen här.

 

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme