Kurdiskt bibliotek invigt

dn_logo
Per Jönsson
Dagens Nyheter, 1997-10-11
Skeppsholmen. Världens första nationalbibliotek för det kurdiska folket.Kitebxaneya Kurdî. Kurdiska Biblioteket. Världens första nationalbibliotek för det 25-miljonhövdade kurdiska folket.
Det invigdes igår på Skeppsholmen i Stockholm, bredvid nya Moderna museet.l en glasmonter står några gamla nötta populärklassiker, som Alexis Kuylenstjernas “Mina resor i Orienten” från år 1900 och Karl Mays “Genom vilda Kurdistan” från 1928. Mittemot i hörnan med myssoffor en mängd barnböcker på kurdiska, flera av svenskt ursprung: Alfons, Pettson, Lotta på Bråkmakargatan.Och i flera belysta nischer det allra heligaste: De förbjudna böckerna. Tryckta och otryckta texter om och av kurder som drabbats av censur på “hemmaplan”, inklusive artiklar av Yasar Kemal som publicerats utomlands till försvar av kurdernas rättigheter i Turkiet.

– Vi kurder saknar vårt land, och därmed ett nationellt bibliotek, en motsvarighet till ert Kungliga bibliotek, förklarade initiativtagaren och föreståndaren Nedim Dagdeviren medan han bjöd på vinbladsdolmar och saffransris. En av gratulanterna var kulturminister Marita Ulvskog:

– Böcker och bibliotek är ofta en bristvara av politiska skäl, inte minst i kulturer som inte har ett eget land. Så jag hoppas att detta ska bli ett bas för kunskap, bildning och yttrandefrihet.

Som startbidrag fick Kurdiska nationalbiblioteket 1,4 miljoner kronor 1996 från stiftelsen Framtidens kultur. Men först nu har man alltså kunnat flytta in i egna lokaler tidigare har dock Nedim Dagdeviren lagt ut en del av samlingarna på Internet. Biblioteket förfogar över mer än 3 000 volymer samt tidningar och tidskrifter pä samtliga kurdiska dialekter i Turkiet, Syrien, Iran och Irak. Med tre anställda och hyra från Stockholms stad planeras budgeten ligga på mindre än två miljoner kronor årligen.

– Det är Sveriges och världens billigaste nationalbibliotek, skrattar en nöjd Nedim Dagdeviren.
Vid sidan av bok- och dokumentionsverksamheten räknar Kurdiska biblioteket med att bjuda på olika kulturprogram samt utgöra en samlingspunkt i Sverige för kurdiska författare (ett hundra-tal) och förlag (ett femtiotal). I början av 80-talet övertog Sverige Sovjets roll som det viktigaste värdlandet för kurdisk litteratur.

© Per Jönsson och Dagens Nyheter

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme