Bibliotek i världen

dn_logo
Nedim Dagdeviren
Dagens Nyheter, 1996-12-20
Kurdiska Biblioteket i Stockholm har ambitionen att samla all kurdisk litteratur under ett tak. Men det är, som Kurdo Baksi påpekat (DN 12/12), inte den enda kurdiska boksamlingen i världen. Det finns värdefulla samlingar hos såväl privata personer som institutioner världen över.
Kurdiska Biblioteket skiljer sig ändå markant från de andra biblioteken, som annars ingår i institutioner eller som i form av boksamlingar finns hos olika personer. Det är inte heller enbart kvantiteten som är relevant i detta sammanhang utan även tillgängligheten. Vi på Kurdiska Biblioteket är i högsta grad angelägna om att genom samarbete tillgängliggöra allt material vi har på olika håll. Kriterierna är tydliga: Kurdiska Biblioteket har ambitionen att samla all kurdisk litteratur utan några hur som helst reservationer, behandla böckerna efter bibliografiska klassifiseringsregler och erbjuda tjänster åt allmänheten, snart även genom fjärrlån.

Kurdiska böcker har tidigare, i mån av tillgänglighet, katalogiserats mest genom svenska –BTJ, LIBRIS– och amerikanska –Library of Congress– bibliotek, där antalet inte överstiger tvåtusen titlar. Återstår flera tusen som Kurdiska Biblioteket nu håller på att katalogisera, och en omfattande databas även med en artikeldatabas över kurdisk litteratur och kultur är under uppbyggnad. Vårt eget bokbestånd, som snart kan sökas genom LIBRIS, ökar i mycket snabbt takt bland annat genom inköp och donationer.
Kurdiska Biblioteket är en politiskt och religiöst obunden, neutral institution. Det enda politiska ställningstagandet är att biblioteket försvarar yttrandefriheten och den kurdiska litteraturen och därmed är emot den assimilationspolitik som hänsynslöst förs gentemot det kurdiska folket.

© Nedim Dagdeviren och Dagens Nyheter

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme