Medya û radyoyên kurdî (2017)

rojnamegeri_sor

Titel: Rewşî rageyandin le başûrî Kurdistan: teorî û praktîk
Talare: Magded Sapan
Titel: Radyoyên kurdî di sedsalên 20 û 21an de
Talare: Ekrem Önen
Datum: 22-04-2017
Plats: Kurdiska Biblioteket
Video  Audio

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme