OBS! AKTIVITETEN ÄR INSTÄLLD

Inbjudan till “Dialogcafé” mellan unga vuxna och forskare

Datum: söndagen den 17 november 2019, kl.12.00 -15.00

Plats: Kurdiska biblioteket, t-bana Alvik, Gustavslundsvägen 170


Dagens värld präglas av högerextrema krafters oroväckande frammarsch. Invandring och integration är högaktuella politiska frågor, såväl nationellt som internationellt. Det rådande samhällsklimatet aktualiserar således frågan kring hur kurdiska ungdomar ser på sig själva, demokratin, vardagsroller och sin identitet.

Vi, Kurdiska Forskarnätverket i samarbete med Kurdiska biblioteket och inbjudna forskare med professionell och personlig bakgrund i migration, integration, etnicitet och mångfald vill bjuda in dig som är mellan 18-29 år till ett diskussionsforum för samtal kring samtidens frågor. Syftet med diskussions-forumet är att tillsammans med er skapa kunskap om hur identitet skapa kunskap om hur identitet formas och erfars av dagens ungdomar. Utifrån den kunskapen planerar vi förberedda en rad workshop med unga vuxna oavsett etnisk tillhörighet. En sammanfattning av vår diskussion kommer att dokumenteras för att kunna användas som underlag till att bygga upp ett forskningsprojekt i snar framtid.

Ditt deltagande innebär att du kommer att samtala om begreppen och frågor som du själv väljer som viktiga utifrån dina tankar och erfarenheter. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avstå att delge dina erfarenheter av och åsikter om diskussionstema utan att ange skäl för det. Den dokumenterade sammanfattningen kommer göras på gruppnivå utan att någon enskild diskussionsdeltagare kan identifieras. Metoden vi kommer att använda oss av heter “Dialogcafé” som är en form av diskussionsforum med en bordsvärd vid varje bord. Bordsvärdarna är undertecknade forskare och forskarstuderande.

Agendan för dagen är:

12.00             Salladsbuffé

12.30             Presentationsrunda och indelning i grupper

12.40 -13.15 Diskussioner i grupper

13.15 -13.20  Bensträckare

13.20 -14.20 Presentation av sammanfattning från varje grupp i större grupp och diskussion

14.20 -15.00  Utvärdering av aktiviteten och önskemål om kommande tillfällen/aktiviteter

Anmälan: Maila ditt namn till marinataloyan15@gmail.com om du ska närvara eller meddela via sms till 0737464551 senast den 15 november 2019.


Alexandra Ålund, professor emerita; Carl-Ulrik Schierup, professor emeritus; Charlotta Zettervall, filosofie doktor i sociologi, Christina Svens, docent i litteraturvetenskap, Farhad Jahanmahan, doktorand i barn- och ungdoms- vetenskap, Marina Taloyan, docent i allmänmedicin, Mina Sedem, filosofie doktor i psykologi, Newzad Hirori, lingvist, Osman Aytar, filosofie doktor i sociologi, docent i socialt arbete,

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme