E-BOOKS: Samhälle

ebook_samhalle

Listan har uppdaterats

♦ Eldén, Åsa. 2003. Heder på liv och död : våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Uppsala : Akta Universitatis Upsaliensis. [ID: B1041]

♦ Kerîm, Eta Mela. 2005. Derman û madesirkerekan : hokarekanî aludegî û şêwazekanî xoparastin û berengarbûneweyan. [s.l.] : [s.n.]. [ID: B1048]

♦ Kerîm, Sitar Baqî. 2004. Komelnasî. Hewlêr : Nima. [ID: B1125]

♦ Ljungar, Erik. 2007. Levebröd eller entreprenörskap? : om utlandsfödda personers företagande i Sverige. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis. [ID: B1045]

♦ Mahzouni, Arian. 2008. Participatory local governance for sustainable community-driven development : the case of the rural periphery in the kurdish region of Iraq. Dortmund : Dortmund University. [ID: B1044]

♦ Me‘rûf, Ebdulxaliq. [2002]. Ademîzad le komeley kurdewarî da : derbarey jin û piyaw. [Silêmanî] : Rovar. [ID: B1018]

♦ Muhsinî, Menuçêhr. 2005. Komelnasîy giştî : beşî yekem: mêjûy serhildanî komelnasî ; trans.: Muslih Îrwanî. Hewlêr : Mukriyanî. [ID: B1126]
[Original title: Cami‘eşunasiyê ‘imûmî]

♦ Pîrbal, Xesrew. 2002. Abûrî herêmî Kurdistanî ‘Îraq : lêkolîneweyekî abûrî ye le ser herêmî Kurdistanî başûr.
[s.l.] : Kurdistan Nêt. [ID: B1139]

♦ Qeredaxî, Fadil. 2003. Beîslamkirdinî kurd, mastername yan helename? : aşkirakirdinî hendê le helekanî ew lêkolînewey zankoy Silêmanî birwanamey master be piley nayab pê bexşî. [s.l.] : [s.n.]. [ID: B1060]

♦ Sidîq, Aram. 2007. Dozî jin û hezarey nwê : çend babetêk le mer dozî jinî kurd. Silêmanî : [s.n.]. [ID: B1091]

♦ Sidîq, Aram. 2007. Genc û şunas. Silêmanî : Genc. [ID: B1098]

♦ Uçarlar, Nesrin. 2009. Between majority power and minority resistance : kurdish linguistic rights in Turkey. Lund : Lund University. [ID: B1035]

♦ El-Zirbatî, Seyid Huseyn El-Huseynî. 2007. El-kurdu l-şî‘etu fî l-‘îraq. [s.l.] : El-Zirbatî. [ID: B1008]

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme