LOKALBOKNINGS REGLER

Regler för användning av bibliotekets lokaler

¤ Lokalbokaren betalar 1000 kr för sitt arrangemang.

¤ Lokalbokaren är ansvarig för att bibliotekets böcker och övriga inventarier inte försvinner och att ingen skada åsamkas lokalen samt att inga andra oegentligheter sker. 

¤ Lokalbokaren ansvarar för eventuell möblering inför arrangemanget och återställning i ursprungligt skick samt att lokalen städas efteråt. I annat fall, tillkommer extra avgifter.

¤ Bibliotekets lokaler får inte användas för offentliga partipolitiska sammankomster.

¤ Bibliotekets lokaler får inte användas för program mot jämställdhet, allas lika värde och grundläggande demokratiska principer.

¤ Vid inspelning, livesändning eller media rapportering, är det lokalbokarens ansvar att tillfråga deltagarna i evenemanget om lov. Biblioteket tar inget ansvar om detta inte sker.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme