Volontärer sökes

Vill du göra någonting meningsfullt? Vill du bidra till att sprida kunskap? Vill du hitta gemenskap med andra som brinner för samma sak som du? Då ska du bli volontär på Kurdiska biblioteket.

Som volontär får du välja de uppdrag som du tycker om och har tid med. Svara gärna och ange vilket eller vilka uppdrag du kan ta på dig.

1. Sagoläsning för barn (på kurdiska och svenska)
2. Bokcirkel
3. Språkkurs (soranî, kurmancî, zazakî)
4. Hjälp vid publika aktiviteter
5. Hjälp vid utställningar
6. Bemanning av biblioteket
7. Hitta flera månadsgivare
8. Skriva projektansökningar
9. Marknadsföring av biblioteket
10. Sortering av vardagstryck
11. Inskanning av dokument
12. Din idé som du vill förverkliga

Kontakta oss!

E-mail: info@kurdlib.org
Telefon: 08-6798803 eller 0704-970327
Facebook: kurdiska.biblioteket

Vi vill ha rätt till vårt modersmål

Internationella modersmålsdagen infaller varje år den 21 februari, och instiftades av Unesco i november 1999 för att främja språklig mångfald.

Dagen firades för första gången den 21 februari 2000. Syftet är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.

Syftet är även att uppmärksamma föräldrar, skolväsendet, politiker om modersmålets betydelse för barnens utveckling och integritet och om allas ansvar för att bevara och berika det den språkliga mångfalden.

Utvecklingspsykologer och pedagoger påpekar att modersmålet är ett av de viktigaste grundinstrumenten i människans utvecklingsprocess under tidig ålder. Man kan lära sig andra språk, men inget språk kan ersätta ens eget.

Av bland annat dessa anledningar anser världssamfundet att modersmålet skall betraktas som en grundläggande mänskligt rättighet och att försök och handlingar för att försvåra och förbjuda andra människors rätt till det egna modersmålet skall betraktas som ett brott.

Som ni alla vet kan större delen av vårt folk inte utnyttja denna mänskliga rättighet i sitt eget land, Kurdistan. Fortfarande tvingas kurdiska barn att lära sig turkiska, arabiska och persiska samtidigt som de berövas sitt modersmål. En dag kommer detta få ett slut och kurdiska barn kommer att få rätt att läsa och skriva på sitt eget språk. Tills dess kommer kampen oavbrutet att fortsätta.

Idag firar vi internationella modersmålsdagen. Idag firar vi det kurdiska språket, dess skönhet och dess betydelse.

21.02.2020

Kurdiska Riksförbundet
Kurdiska Författarföreningen
Kurdiska Biblioteket

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme