Kurdiska biblioteket får en miljon

dn_logo
Helena Nordenberg
Dagens Nyheter, 2007-03-07
Kulturrådet delar ut 3,7 miljoner kronor till sju mångkulturella organisationer för att främja mångfalden. Kurdiska biblioteket i Stockholm är en av de föreningar som får ta emot störst bidrag, på en miljon kronor.

– Det är en unik verksamhet, det finns inget kurdiskt bibliotek någon annanstans i världen, säger Per Svenson, presschef vid Kulturrådet.

Även föreningen Intercult har beviljats en miljon kronor i bidrag.

– Intercult får bidraget för sina mångskiftande produktioner, inom framför allt teater och scenframställning. De är också i allra högsta grad unika i Sverige, för sina turnéer både inom och utom landets gränser, säger Per Svenson.

Mångkulturellt centrum i Botkyrka får ta emot 1.100.000 kronor, och till organisationen Selam i Nacka går 400.000 kronor. Övriga pristagare är Tensta konsthall, Kulturföreningen BwC/Bwana Club och Riksföreningen för Folkmusik.

– Annars är det mest frapperande att antalet sökande ökat så pass mycket, förra gången var det bara sex stycken, säger Per Svenson.

Nu hade Kulturrådet att ta ställning till ansökningar från 25 organisationer som sökte stödet för mångkulturell verksamhet.

Kulturrådet fördelar olika typer av bidrag som syftar till att främja mångfalden, och mångkulturella frågor och kultur för barn och ungdom ses som särskilt viktiga områden.

© Helena Nordenberg och Dagens Nyheter

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme