Dagens bild (Today’ photo) på vår Facebook-sida

dagens_bild

Kurdiska biblioteket i Stockholm arbetar för att göra det kurdiska kulturarvet tillgängligt för alla. Bilderna är utan tvekan en viktig medium för att uppvisa detta arv. vår Facebookvägg, placerar vi fotografier som skildrar Kurdistans liv, kultur, samhälle, natur och historia samt bilder tagna av kurdiska fotografer. Många av dessa bilder tillhör vår samling och många andra erbjuds av fotografer som ska visas vår Facebook-sida. Kurdiska Biblioteket är inte ansvarig för frågor gällande upphovsrätt för bilderna som visas där. Dessutom tar biblioteket avstånd från att publicera bilder som öppet propagerar politiska frågor.
Vi kommer att vara glada över att se dina kommentarer på bilderna. Naturligtvis är felande språk inte tillåtet.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme