AKTUELLT

Vi vill ha rätt till vårt modersmål

Internationella modersmålsdagen infaller varje år den 21 februari, och instiftades av Unesco i november 1999 för att främja språklig mångfald.

Dagen firades för första gången den 21 februari 2000. Syftet är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.

Syftet är även att uppmärksamma föräldrar, skolväsendet, politiker om modersmålets betydelse för barnens utveckling och integritet och om allas ansvar för att bevara och berika det den språkliga mångfalden.

Utvecklingspsykologer och pedagoger påpekar att modersmålet är ett av de viktigaste grundinstrumenten i människans utvecklingsprocess under tidig ålder. Man kan lära sig andra språk, men inget språk kan ersätta ens eget.

Av bland annat dessa anledningar anser världssamfundet att modersmålet skall betraktas som en grundläggande mänskligt rättighet och att försök och handlingar för att försvåra och förbjuda andra människors rätt till det egna modersmålet skall betraktas som ett brott.

Som ni alla vet kan större delen av vårt folk inte utnyttja denna mänskliga rättighet i sitt eget land, Kurdistan. Fortfarande tvingas kurdiska barn att lära sig turkiska, arabiska och persiska samtidigt som de berövas sitt modersmål. En dag kommer detta få ett slut och kurdiska barn kommer att få rätt att läsa och skriva på sitt eget språk. Tills dess kommer kampen oavbrutet att fortsätta.

Idag firar vi internationella modersmålsdagen. Idag firar vi det kurdiska språket, dess skönhet och dess betydelse.

21.02.2020

Kurdiska Riksförbundet
Kurdiska Författarföreningen
Kurdiska Biblioteket

STÖTTA KURDSIKA BIBLIOTEKET!

BLI MÅNADSGIVARE!

HUR BETALAR DU DIN DONATION TILL KURDISKA BIBLIOTEKET?

1. Betala till plusgirot:
från Sverige: 1863896-5
från utanför Sverige:
IBAN: SE24 9500 0099 6034 1863 8965 ; BIC: NDEASESS

2. Betala till bankgirot 5040-8491

3. Swisha till 123 343 14 91

4. Donera via PayPal:
Klicka på knappen Donera nedan och fyll i formuläret som öppnas. Betala genom att logga in i ditt PayPal-knoto. Har du inget konto, kan du betala med ditt bankkort. Det är säkert.


När du betalar till plusgirot eller bankgirot genom din bank, välj att överföra beloppet till bibliotekets konto så att du kan reglera betalningen och välja om samma belopp ska dras från ditt konto till exempel månadsvis.

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme