KURDISKA BIBLIOTEKETS AKTIVITETER 2014

Feilikurder (2014)

feilikurder

Titel: Feilikurder
Talare: Majeed Jafar
Datum:  09-02-2014
Plats: Kurdiska Biblioteket
Video: 01  02
Audio: 01  02
Kurdistan TV’s rapport (video)

 

Bortgift (2014)

arkan

Titel: Mitt liv och rätten att själv få välja
Talare: Arkan Asaad
Datum: 03-02-2014
Plats: Kurdiska Biblioteket

 

© 2021 The Kurdish Library in Stockholm Frontier Theme